Kvalitetssikring

 

KS 2000 er FAI's kvalitetsstyringssystem, der med en kvalitetshåndbog som værktøj giver vejledning i og retningslinier for de virksomheder, der ønsker at kunne levere et dokumenteret og kontrolleret kvalitetsprodukt som lever op til FAI's anbefalinger, standarder og normer.

 

Formålet med KS 2000, er at sikre et højt fagligt niveau og en høj kvalitet med hensyn til lakopbygning, farvetilpasning, glans, lagtykkelse, overfladestruktur og overfladerenhed. KS 2000 skal samtidig sikre en høj kvalitet, i virksomheden service i form af effektiv planlægning samlt ledelse, garanti, pris, reklamationsgangog afvigelsesbehandling.

 

KS 2000 indeholder bl.a. FAI's standarder og normer, der angiver minimumskrav til en færdig lakering. Disse fastsætter udfaldskravene i en slutkontrol før aflevering til kunden og kan anvendes ved uoverensstemmelse mellem værksted og kunde.

 

Kvalitet

 

Kvalitet i produktionen betyder først og fremmest, at virksomheden til stadighed kan opfylde kundens krav og forventninger, til det arbejde, der leveres. Bilfabrikkerne, bilimportørerne, autoværkstederne, forsikringsselskaberne og de private kunder kræver alle kvalitet.

 

Med KS 2000 kvalitetshåndbogen i hånden har vi et stykke værktøj, der sikrer og dokumenterer et arbejde, der lever op til kundens forventninger.

 

Desuden vil kvalitetsstyring kunne nedsætte antallet af reklamationer og omlakeringer.

 Tigervejens Autolakering er medlem af Foreningen af Auto- og Industrilakerere i Danmark

Tigervejens Autolakering er KS2000 certificeret - se mere på www.fai.dk